VİCDANLI KAPİTALİZM

VİCDANLI KAPİTALİZM

CORONA SONRASI YENİ SİSTEM

Greta Thunberg İsveçli genç bir kız ve Birleşmiş Milletler 2019 İklim zirvesindeki direk mesajlar veren konuşması ile bir anda Dünya’nın gündemine oturdu. Aslında daha önce okul boykotu hareketini başlatmış olması tanınmasını sağlamıştı fakat BM’deki konuşma oldukça sert ve politik olmaktan oldukça uzak olunca aslında Küresel Isınma sorununun ne kadar ciddiye alınması gerektiğini, Dünya’daki tüm akranları adına duyurmuş oldu. Söyledikleri alışkandı fakat ne kadar ciddiye alındı ve aksiyona dönüşecek zaman içinde hepimiz göreceğiz. Ben bu haykırışın altında yıllarca hayatını pazarlamadan kazanmış birisi olarak aslında farklı bir konuyu gündeme getirmek isterim; Vicdanlı Kapitalizm (Conscious Capitalism).

İlk bakışta oksimoron gibi görünen bir ifade “Vicdanlı Kapitalizm”. Dünya ekonomisinin %80’e yakını kapitalizm olan ülkelerden oluşmakta ve kaynakların sınırsız olduğu varsayımı ile kurgulanmış bu sistemin sıkıştığı herkes tarafından aşikar. Peki eğer bu sistemin değişme zamanı geldiyse yerine kim neyi getirecek?

Tarihte sistem değişiklikleri, çoğunlukla bir grup aydının önderlik ettiği kitlesel hareketlerle olmuştur. Belki bugün bunun da değişmesinin zamanı gelmiştir. Şimdiye kadar şirketler hiçbir zaman bu kadar kuvvetli olmamışlardı, o zaman belki de bu değişime önderlik edecek olanlar şirketler olacaktır.

Whole Foods kurucu ortağı ve ortak CEO’su John Mackey ve Bentley Üniversitesinde pazarlama profesörü olan Raj Sisodia’un yazdıkları Vicdanlı Kapitalizm kitabı bu kavramı konuşulur hale getirdi.

Nedir Vicdanlı Kapitalizm?: Temel olarak 4 temel dayanağa oturan bir önerme aslında.

  • Daha Yüksek Amaç: Vicdanlı Kapitalizmin ilkelerine bağlı olan bir işletme, saf kârların ötesinde bir amaca odaklanır ve bunu yaparken paydaşlarına ilham verir ve onları angaje eder.
  • Paydaş Odaklılık: İşletmelerde müşteriler, çalışanlar, tedarikçiler, yatırımcılar ve diğerleri de dahil olmak üzere birden fazla paydaş vardır. Bazı şirketler hissedarlarına geri dönmeye odaklanırlar. Bilinçli bir işletme, tüm paydaşları için değer yaratmak ve optimize etmek için tüm işletme ekosistemine odaklanacaktır.
  • Vicdanlı Liderlik: Vicdanlı liderler, işi yönlendirmek ve girişimde Vicdanlı Kapitalizm kültürünü geliştirmek için çalışmak için “ben” zihninden ziyade “biz” zihniyeti üzerinde durur.
  • Vicdanlı Kültür: kurum kültürü, bir işletmenin sosyal ve ahlaki dokusunu oluşturan değer ve ilkelerin toplamıdır. Bilinçli bir kültür Bilinçli Kapitalizmin politikalarının işletmeye girdiği ve tüm paydaşlar arasında güven ve işbirliği ruhunu geliştirdiği kültürdür.

Greta ve Vicdanlı Kapitalizm arasındaki ilişki nedir?: Greta konuşmasına “We will be watching you” (gözümüz üzerinizde olacak) diye başlarken sadece politikacılara değil, aynı zamanda şirketlere de sesleniyordu. 2003 doğumlu olan Greta bundan 10 yıl kadar sonra kendi parasını kazanan ve tüketim kararlarını kendi başına veren bir birey haline gelecek ve eğer sizin şirketiniz o zaman da hala onun dünya görüşüne uymayan işler yapıyor olacaksa ürün ve hizmetlerinizi satmakta zorlanacaksınız demektir.

Belki şirketinizi 180 derece bir dönüşüme götürmeniz mümkün olmayacaktır fakat yeni nesil tüketiciye ayak uydurmak istiyorsak artık onların hassasiyetlerini daha iyi anlamak ve iş yapma şekillerimizi onların beklentileri çerçevesinde nasıl evirebileceğimizi düşünmeye başlamamızda fayda var. Bu arada dikkat edilmesi gereken önemli bir hususta şu olmalı. Sadece yeni nesil tüketiciye hoş görünmek için bir şey yapacaksanız hiç yapmamak çok daha iyi olacaktır. Tüketicilerin olumlu ve olumsuz tepkilerini sosyal medya üzerinden direk olarak paylaştığını ve bilginin de çok hızlı bir şekilde yayıldığını göz önüne alırsak, sadece göz boyamak için yapılmış olan bu tür aksiyonların geri tepeceğine emin olabilirsiniz.

Son olarak bir önerimde bu tür değişiklilerin yapılması sırasında, şirketin yönetiminde bulunan kişilerin yanı sıra çalışanlar arasındaki gençlerin süreçlere dahil edilmesi çok faydalı olacaktır. Hatta sorumluluk ve yetkiyi vererek gençlerin bu tür köklü değişimlere liderlik etmelerini sağlamak müşterilerinize verebileceğiniz en samimi mesaj olacaktır.

MURAT YERDEKALMAZER

Nisan 2020

“Geleceği tahmin etmenin en iyi yöntemi onu yaratmaktır. “

Peter Drucker

204

Yorumlar

Bu içeriğe yorum yapılmasına izin verilmemiş